Velkomen til våre heimesider. Her vil du finna nyttig informasjon. Me ynskjer at det skal vera enkelt for deg å kontakta oss. Difor er det lagt til rette for timebestilling og reseptbestilling via appen Helserespons, SMS, via denne heimesida, eller via helsenorge.no (krev innlogging).

For akutt- og hastehenvendingar, ber me deg ta kontakt på telefon frå kl 08.30. Du finn informasjon om telefontider på nettsida.

NYTTIG INFORMASJON


Digital kontakt med legekontoret

9. mars 2018 kl. 14:29

Mange har kanskje fått med seg debatten i media angåande pasientbetaling for digital kontakt med legekontor ved bruk av SMS eller internett. Me ønsker i det høvet å informera om at ein fortsatt kan nytta seg av Helserespons - mot betaling, men det er òg mogleg å kontakta oss gratis via helsenorge.no dersom ein ikkje ønsker stå i telefonkø eller møta opp på kontoret. Sjå eigen informasjon om dette under fana "Slik bestiller du".

 

INFLUENSAVAKSINERING 2017/2018

21. september 2017 kl. 10:42

Me har fortsatt fleire influensavaksiner tilgjengeleg. Ta kontakt vedrørande timeavtale for vaksinering. Minnar om at ein må rekna 20 minuttar venting etter vaksina er sett.

Risikogruppene er bl.a. personar med kroniske sjukdommar, gravide frå 12. svangerskapsveka, alder over 65 år. Du kan lesa meir om dette på Folkehelseinstituttet si nettside. 

https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/influensavaksine-risikogrupper/

NYTTIG HELSEINFORMASJON PÅ NETTET

3. juni 2015 kl. 10:15

Lurer du på kven som er fastlegen din, om du har resept på medisinar, spørsmål angåande frikort eller andre helserelaterte spørsmål?

Logg deg inn på:

https://helsenorge.no/

"Logg inn for å sjå dine eigendelar, bytta fastlege, bestilla Europeisk helsetrygdkort, sjå oversikt over dine reseptar, melda biverknadar, sjå din kjernejournal (i utvalgte områder) og sjå dine timeavtalar ved sjukehus i Helse Vest-regionen."

 

Åpningstider

Måndag: 08.00-15.00
Tysdag: 08.00-15.00
Onsdag: 08.00-15.00
Torsdag:08.00-15.00
Fredag: 09.30.00-14.00
Alle dagar:
Lunch 12.00-12.40

Telefontid:
Månd-torsd 08.30-10.00 og 13.00-14.00
Fredag: 10-11 og 13-14

Adresse

Stord Legesenter
Heiane 31
5412 Stord
Fylkesnesbygget, 6 etasje
Vis kart

Kontakt oss

Stord Legesenter
Postboks 1258
5406 Stord

Telefon: 53 40 41 40
Faks: 53 40 41 41
Bilde som representerer legekontoret